history

|PL|

„Kiedy moja córka miała 2 lata zabrała mi z rąk magazyn muzyczny, przekartkowała go i powiedziała: „Nie ma Taty”

Musiałem coś z tym zrobić…”

go.at to odpowiedź na wyżej opisane zdarzenie – projekt rockowy prowadzony przez Piotra “goat” “kozioł” Kozłowskiego (muzyka, teksty, gitara, wokal, produkcja) jest w przededniu wydania debiutanckiej płyty na której zagrali Bartosz Wojciechowski (perkusja) i Sebastian SEB Kucharski (bass, synthy). 

W lutym 2017 opublikowany został pierwszy teledysk do utworu “miasto-z“, pod koniec marca kolejny – “shaping stone“. Nagrania te ostatecznie nie weszły na album i zostaną wydane pod koniec tego roku w postaci limitowanego “singla” z ręcznie malowanymi okładkami o nazwie “bite me”.

Za rejestracja nagrań (2014-2017), mix i master odpowiada Damiana “Fons” Biernacki (Demontażownia).

W sierpniu 2017 roku projekt opuścił SEB, obecny skład zespołu tworzą:

Piotr “goat” “kozioł” Kozłowski, Bartosz Wojciechowski, Rafał “Dudek” Dudziński (gitara).

2 grudnia 2017 światło dzienne ujrzał pierwszy singiel promujący płytę “to have a” – utwór “approach“.

“to have a” – planowane wydanie koniec marca 2018 roku

Album “to have a” to ukłon w stronę muzyki lat 90-ych charakteryzujący się prostymi, łatwo wpadającymi w ucho melodiami.

Płyta jest osobistą refleksją nad życiem… m.in: pogłębiającym się ucyfrowieniem świata wypierającym normalne – żywe – międzyludzkie relacje, przemijaniem, koniecznością migracji, odczuciem długiej jesieni i zimy w Polsce, próbą znalezienia własnego codziennego miejsca…

„to have a” to także dowód na to, że zwykłe sytuacje, po prostu się przydarzają – pierwsze linie bębnów zostały zarejestrowane w studio bez wcześniejszych prób w 2014 roku, a kolejne wizyty zostały rozwleczone w czasie w wyniku miliona stu tysięcy trzysta osiemdziesięciu trzem zdarzeniom (w przybliżeniu).

 

|EN|

When my daughter had 2 years old she took a music magazine from my hands search through it and said “There is no Daddy”.

I needed to do something about it!

go.at is the answer for above mentioned event – rock music project driven by Piotr “goat” “kozioł” Kozłowski (music, lyrics, guitar, vocal, production) is the day before publishing debut album with Bartosz Wojciechowski (drums) and Sebastian SEB Kucharski (bass, synths). 

In February 2017 “miasto-z” first video single was published, in the end of March next one – “shaping stone“. Songs finally won’t be a part of “to have a” but will be published in the end of the year in limited “single” with hand painted cover “bite me demo”.

Songs were recoreded (2014-2017), mixed and mastered by Damian “Fons” Biernacki (Demontażownia).

In August 2017 project was left by SEB, band members are now: 

Piotr “goat” “kozioł” Kozłowski, Bartosz Wojciechowski, Rafał “Dudek” Dudziński (guitar).

On 2nd December first single from debut album “to have a” was released –approach“.

“to have a” – planned publishing – end of March 2018 

Long play “to have a” is a nod to 90’s music characterized by simple and easy and catchy melodies.

It’s an individual reflection on life… like world’s life digitalization which displace normal – interpersonal relations, passing, the neccesity of migration, the feeling of long autumn and winter in Poland, an attempt to find your own everyday place …

“To have a” is also proof that ordinary situations just happen – the first lines of drums were recorded in the studio without previous attempts in 2014, and subsequent visits were rolled out in time as a result of one million one hundred and three hundred and eighty three events (approximately).