team

Piotr “goat” “kozioł” Kozłowski

 

Piotr “goat” “kozioł” Kozłowski – git, voc, muzyka, teksty, wcześniejsze zespoły ender, toothpick, so?, mad mama, joker, derpolis, al kozioło

Inne aktywności: redaktor naczelny megalopolis, fan kozłów (kozly.netkozly.cupsell.pl), twórca intrygujących wzorów (goat.cupsell.pl).

 

Piotr “goat” “kozioł” Kozłowski – git, voc, music, lyrics, previous bands: ender, toothpick, so?, mad mama, joker, derpolis, al kozioło

Other activities: megalopolis editor in chief, a goat fan (kozly.netkozly.cupsell.pl), intriguing graphs shop owner (goat.cupsell.pl)